Senarai Perpustakaan

Sehingga tahun 2023, Perpustakaan Kuala Lumpur menguruskan sebanyak 20 buah perpustakaan di sekitar Kuala Lumpur dan 4 buah Bas Perpustakaan Bergerak. Perpustakaan Kuala Lumpur sentiasa berusaha memastikan pengguna dapat mengakses perkhidmatan perpustakaan di sekitar Kuala Lumpur. Berikut adalah senarai perpustakaan di bawah pengurusan kami.