Visi, Misi, Objektif

Visi

Menawarkan perkhidmatan bermaklumat bagi mencapai keperluan di dalam pendidikan, maklumat, kebudayaan serta rekreasi dan mempertingkatkan kualiti dalam kehidupan di Bandar.

Misi

Menyediakan perkhidmatan perpustakaan yang lengkap, moden dan mesra untuk semua wargakota setanding dengan perpustakaan-perpustakaan terbaik di dunia.

Objektif

Perpustakaan sebagai penggerak masyarakat berilmu bagi merealisasikan Dasar Wawasan Negara.