Pencapaian

1. Apa itu KLWBC?

Pada 19hb September 2018, Ketua Pengarah UNESCO Audrey Azoulay menamakan Kuala Lumpur, ibu negara Malaysia sebagai World Book Capital untuk tahun 2020. Kuala Lumpur telah dipilih atas cadangan Jawatankuasa Penasihat modal Buku Dunia, yang terdiri daripada wakil-wakil Persatuan Penerbit Antarabangsa (IPA), Persekutuan Persatuan Perpustakaan Antarabangsa (IFLA) dan UNESCO berdasarkan aplikasi yang diterima dari bandar-bandar di seluruh dunia.
Bandar ini dipilih kerana tumpuan yang kuat terhadap pendidikan inklusif, pembangunan masyarakat berasaskan pengetahuan dan pembacaan diakses untuk semua bahagian penduduk bandar.
Dengan slogan “KL Baca – caring through reading”, program ini memberi tumpuan kepada empat tema: membaca dalam semua bentuknya, pembangunan infrastruktur industri buku, keterangkuman dan akses digital, dan pemberdayaan kanak-kanak melalui bacaan.

2. Matlamat KLWBC?

Matlamat KLWBC 2020 ialah meningkatkan minat membaca dan mengakses buku di Malaysia. Dalam erti kata lain, KLWBC 2020 bertangggung jawab mempromosi proses membina budaya membaca serta membangunkan akses perbukuan kepada masyarakat. Sekali gus meraikan kadar celik literasi di negara ini agar berfungsi sebagai sumber penyebaran ilmu. Matlamat Unesco menjadikan proses pembacaan dan perbukuan sebagai asas meningkatkan kualiti peradaban sosial dan tamadun minda negara bangsa.

3. Bila berlangsungnya KLWBC 2020?

Mulai 18 hingga 23 April, Dataran Merdeka akan menjadi lokasi induk bagi meraikan minggu pengisytiharan Kuala Lumpur sebagai WBC ke 20. Mulai 23 April juga, Kuala Lumpur secara rasmi diiktiraf sebagai Ibu Kota Buku Dunia hingga 22 April 2021.

4. Adakah aktiviti-aktiviti sepanjang KLWBC?

5. Laman Web rujukan

Anda boleh layari https://www.kualalumpurwbc.com/ ATAU https://www.facebook.com/KualaLumpurWBC/ untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut