Penerbitan

Tajuk
Antologi Puisi Menghadapi COVID-19

ISBN
978629964307

Lihat Buku
Pratonton (5 helaian pertama sahaja.)

Sinopsis
Karya puisi berkaitan Covid-19 yang dikumpulkan dari peserta pertandingan Antologi Puisi Covid-19 yang dianjurkan oleh Perpustakaan Kuala Lumpur.

Harga
RM13

*Buku ini boleh diperolehi di Perpustakaan Kuala Lumpur, Kaunter Khidmat Pelanggan, Tingkat 1, 50500 Kuala Lumpur.

Tajuk
Evolusi Kuala Lumpur Bersama Dewan Bandaraya Kuala Lumpur

ISBN
9789672546506

Lihat Buku
Pratonton (5 helaian pertama sahaja.)

Sinopsis
Sebuah buku yang merentasi sejarah 50 tahun Kuala Lumpur di bawah pengurusan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL). Buku ini bukan sebuah buku sejarah walaupun memaparkan fakta-fakta terpilih tentang pengurusan dan pembangunan Kuala Lumpur. Sisi penulisan buku ini juga dipaparkan daripada sisi dalaman iaitu pengurusan yang lazimnya tidak diketahui oleh orang ramai.

Harga
RM42

*Buku ini boleh diperolehi di Perpustakaan Kuala Lumpur, Kaunter Khidmat Pelanggan, Tingkat 1, 50500 Kuala Lumpur.

Tajuk
Dari Kuala Lumpur ke Kuala Lumpur

ISBN
9789671642450

Lihat Buku
Pratonton (5 helaian pertama sahaja.)

Sinopsis
“Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai”. Ini antara kata-kata awal Dato’ Nor Hisham bin Ahmad Dahlan ketika memulakan tugas sebagai Datuk Bandar Kuala Lumpur ke-12. Menguruskan Wilayah Persekutuan adalah cabaran yang besar, dengan seribu satu isu harian. Apatah lagi mengetuai jentera Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dengan kira-kira sepuluh ribu kakitangan.

Harga
RM33

*Buku ini boleh diperolehi di Perpustakaan Kuala Lumpur, Kaunter Khidmat Pelanggan, Tingkat 1, 50500 Kuala Lumpur.

Tajuk
Kuala Lumpur Ibu Kota Buku Dunia UNESCO 2020
Inspirasi Dunia Baca

ISBN
9786299664314

Lihat Buku
Pratonton (5 helaian pertama sahaja.)

Sinopsis
Kuala Lumpur telah diisytiharkan sebagai Ibu Kota Dunia yang ke-20 untuk tahun 2020 oleh Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNESCO) Ibu kota ini terpilih selepas Sarjah (2019) dan Athens (2018). Pemilihan ini membuktikan keupayaan dan kekuatan Kuala Lumpur sebagai sebuah ibu kota yang dapat melaksanakan aktiviti pembacaan, kesusasteraan dan kebudayaan seiring dengan kota-kota besar lain di dunia.

Harga
RM130

*Buku ini boleh diperolehi di Perpustakaan Kuala Lumpur, Kaunter Khidmat Pelanggan, Tingkat 1, 50500 Kuala Lumpur.

Tajuk
Sungai Nadi Kehidupan: Sekilas Pandang

ISBN
9789629964321

Lihat Buku
Pratonton (5 helaian pertama sahaja.)

Sinopsis
Projek Sungai Nadi Kehidupan atau River of Life mengabadikan Kuala Lumpur dengan sungai-sungainya yang telah wujud buat sekian lama. Sebagai sumber kehidupan yang amat penting sungai-sungai di Kuala Lumpur merupakan khazanah berharga yang wajar kita pulihara ekosistem secara holistik untuk kegunaan generasi akan datang.

Harga
RM87

*Buku ini boleh diperolehi di Perpustakaan Kuala Lumpur, Kaunter Khidmat Pelanggan, Tingkat 1, 50500 Kuala Lumpur.

Tajuk
Pengembaraan Si Cilik ke Kuala Lumpur

ISBN
97899670045092

Lihat Buku
Pratonton (5 helaian pertama sahaja.)

Sinopsis
Buku ini mengandungi 10 cerita berilustrasi yang menggambarkan suasana kehidupan indah di bandar raya Kuala Lumpur.
Jalan cerita mudah dan berwarna-warni menggambarkan suasana hiruk pikuk dalam kehidupan seharian yang menjadi nadi kehidupan warga Kuala Lumpur. Tak lapuk dek zaman, cerita-cerita ini akan membawa kenangan manis dan ingatan kepada semua.

Harga
RM43

*Buku ini boleh diperolehi di Perpustakaan Kuala Lumpur, Kaunter Khidmat Pelanggan, Tingkat 1, 50500 Kuala Lumpur.

KLSCMP2021-2025_Executive_Brief_pages-to-jpg-0024

Tajuk
Kuala Lumpur Smart City Master Plan 2021 – 2025

Lihat Bahan
Muat Turun

Sinopsis
Kuala Lumpur berazam untuk menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi untuk meningkatkan kelayakan, kerja, dan kelestarian bandar ini. Rancangan Induk Bandaraya Pintar Kuala Lumpur 2021 – 2025 adalah asas untuk memajukan reputasi global Kuala Lumpur sebagai salah satu bandar yang paling berkembang, selesa, dan lestari.

KL-LCS2030-EXECUTIVE-SUMMARY_page-0001

Tajuk
Laporan Kuala Lumpur Low Carbon Society Blue Print 2030 (Summary for Policymakers)

Lihat Bahan
Muat Turun

Sinopsis
Pelan Induk Masyarakat Rendah Karbon Kuala Lumpur 2030 (PIMRK KL 2030) merupakan sebuah pelan yang holistik dengan mencadangkan 10 Tindakan, 37 Sub-Tindakan, 82 Langkah dan 245 Program yang memandu Kuala Lumpur untuk mencapai sasaran pengurangan 70% intensiti pelepasan karbon berbanding Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) menjelang tahun 2030. PIMRK KL20230 dilaksanakan di bawah tiga teras utama iaitu:

  1. Ekonomi yang Makmur, Kukuh dan Kompetitif secara Global;
  2. Komuniti yang Sihat, Kreatif, Berpengetahuan dan Inklusif; dan
  3. Alam Bina yang Mesra Ekologi, Berdaya Huni dan Berdaya Tahan.
Pelan Struktur Kuala Lumpur 2040 (PSKL2040)

Tajuk

Pelan Struktur Kuala Lumpur 2040 (PSKL 2040)

Lihat Bahan
Muat Turun – Bahasa Melayu
Muat Turun – Bahasa Inggeris

Sinopsis
Pelan Struktur Kuala Lumpur 2040 (PSKL2040) telah diwartakan pada 19 Oktober 2023 dan berkuatkuasa bermula 23 November 2023 selaras dengan pemberitahuan Kelulusan Draf Pelan Struktur Bagi Wilayah Persekutuan (P.U. (B) 469). Dokumen ini menyediakan rangka kerja pentadbiran dan panduan kepada DBKL dalam melaksanakan tugasnya sebagai pihak berkuasa tempatan ke arah mencapai visi Bandar untuk semua.

Dokumen ini boleh DIMUAT TURUN SECARA PERCUMA oleh warga Kuala Lumpur manakala dokumen ini juga boleh didapatkan secara salinan cetak (hardcopy) di Tingkat 13, Jabatan Perancangan Bandaraya, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Menara DBKL1, Jalan Raja Laut. Selaras dengan pemberitahuan Kaedah-Kaedah (Perancangan) Wilayah Persekutuan (Fi Bagi Pembelian Pelan Struktur) 2023 (P.U. (A) 318),

HARGA DOKUMEN ADALAH SEPERTI BERIKUT;
BAHASA KEBANGSAAN: RM120.00
BAHASA INGGERIS: RM150.00

Screenshot 2024-02-22 160621

Tajuk
Laporan Pelan Tindakan Iklim Kuala Lumpur 2050

Lihat Bahan
Muat Turun

Sinopsis

Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) telah menghasilkan laporan Pelan Tindakan Iklim Kuala Lumpur 2050. Kini, warga kota dan kakitangan DBKL boleh mendapatkan maklumat mengenai perkara ini dengan memuatnaik dokumen tersebut.